Koch Chemie Lack-Polish Grün 1L
532 Kč
* Uváděná cena platí pro 20.07.2024
Koch Chemie Lack-Polish Grün 1L
532 Kč
* Uváděná cena platí pro 20.07.2024

Popis přípravku: Lack Polish Grün - P1.03 je politura pro závěrečné doleštění karoserie. Přípravek je zárukou perfektního hlubokého lesku a hladkého povrchu. Lack Polish Grün se velmi jednoduše nanáší a šetří čas. Takto ošetřené lakované plochy jsou velmi dobře chráněny před nepříznivými vlivy okolního prostředí. Je vhodný pro všechny druhy laků.Postup použití: 1) Před použitím výrobek protřepejte. Chraňte před mrazem a nadměrným    teplem. Nepoužívejte na horké povrchy.2) Lack Polish Grün se používá jako finální konzervace laku. Aplikuje se na umyté a suché vozidlo. Lack-Polish Grün P1.03 naneste rovnoměrně na karoserii, nanést ho můžete ručně nebo strojově.3) V případě ruční aplikace použijte černou houbu (999038). Na karoserii naneste rovnoměrnou vrstvu a nechte zaschnout až se vytvoří bílo/šedý film, který následně rozleštěte modrou leštící utěrkou (5060C300).4) Při strojové aplikaci doporučujeme použít excentrickou nebo orbitální leštičku a zeleno/černý finish kotouček (999586, 999587). Přípravek aplikujte po dílech (tzn. kapotu, dveře, blatníky – naneste / nechte uschnout rozleštěte / další díl).A máte hotovo.EUH 210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.Směs neobsahuje žádnou látku, která má nepříznivý vliv na činnost endokrinního systému. (menší než 0,1%) EAN: 4262380391291

Koch Upínací, unášecí talíř na leštičku Koch průměr 123 mm M14 999260
730 Kč
* Uváděná cena platí pro 20.07.2024

Upínací (unášecí) talíř na leštičku č. 999260, průměr 123mm, závit M14, s extra měkkou pěnou, která vyrovnává lehká šikmá nastavení a tím se zabraňuje "tančení stroje na povrchu". Kotoučez beránka a ostatních leštících kotoučů se snadno přizpůsobí obrysům povrchu.Určen pro rotační leštičky. Se suchým zipem na leštičky se závitem M14. Doporučujeme použít kotouče o průměru 130 mm. EAN: 4260188683068

Koch Chemie Micro Cut M3.02 1 l
1 422 Kč
* Uváděná cena platí pro 20.07.2024
Koch Chemie Micro Cut M3.02 1 l
1 422 Kč
* Uváděná cena platí pro 20.07.2024

Brusná pasta (leštěnka) s mikročásticemi bez silikonového olejePopis přípravku: Micro Cut M3.02 je nejmodernější, finální, leštící, antihologramní pasta s vysokým leskem. Je určena pro strojové leštění na odstranění stop po leštění, hologramech a jemných škrábanců a ostrých částí až do zrnitosti brusného papíru o velikosti 3 000. Je vhodná pro všechny typy laků, včetně těch odolných vůči poškrábání. Díky použití vysoce specializovaných a extrémně homogenních brusných částic se dosáhne na tmavých a podobně citlivých barevných odstínech při extrémních světelných podmínkách brilantní a trvale vysoký lesk. Hologramy a jemné škrábance se mechanicky odstraní. S antihologramní leštěnkou s vysokým leskem Micro Cut M3.02 se velice dobře leští a lze ji beze zbytků odstranit.Okruh použití: Laky osobních automobilů, užitkových vozidel, motocyklů atd.Stupeň brusu 3,2Stupeň lesku 9Použití: Povrch určený k leštění umyjte a vysušte. Před použitím leštící pastu dobře protřepejte a vyzkoušejte její vhodnost a snášenlivost. Za účelem vytvoření optimálních výsledků leštění doporučujeme při leštění používat náš leštící kotouč Micro Cut Pad fialový a excentrickou leštičku s nucenou rotací (např. Makita PO5000C, nejvyšší počet otáček). Na vysušené nebo nové lešticí kotouče naneste leštěnku, a to rovnoměrně na celý povrch kotouče. Leštičku nechejte ještě vypnutou a v tenké vrstvě rozetřete leštěnku po laku, následně leštěte mírným tlakem do kříže, dokud se nevytvoří transparentní film, to znamená, dokud se kompletně nerozpadne oxid hlinitý obsažený v leštěnce. Leštící kotouče používané na tento výrobek nepoužívejte pro jiné výrobky. Pro odstranění zbytků leštěnky bez škrábanců a rýh doporučujeme naši profesionální mikrovláknovou utěrku. Chranťe před mrazem a nadměrným teplem. Nepoužívejte na horké povrchy.__________________________________________________________________________________________________________________________________EUH 210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.Směs neobsahuje žádnou látku, která má nepříznivý vliv na činnost endokrinního systému. (menší než 0,1%). Vyberte si optimální balení brusné pasty:Brusná pasta, leštěnka s mikročásticemi Koch Micro Cut M3.02  250 ml                                          Brusná pasta, leštěnka s mikročásticemi Koch Micro Cut M3.02 1000 ml EAN: 4260188687158

Koch Chemie Cabriodach 400 ml
739 Kč
* Uváděná cena platí pro 20.07.2024
Koch Chemie Cabriodach 400 ml
739 Kč
* Uváděná cena platí pro 20.07.2024

Impregnace, konzervace střech kabrioletů je na bázi účinných organických fluorpryskyřic. Impregnuje všechny stálobarevné textilie ochraňuje proti vlhkosti a nečistotám. Očištěné povrchy získají po použití impregnačního spreje výraznější barvu, zamezí se tvorbě fleků, plochy se stanou  vodoodpudivé a bude zajištěna dlouhodobá ochrana tkaniny. Tento vysoce koncentrovaný impregnační sprej lze použít na střechy kabrioletů, oblečení, stany, plachty člunů a přívěsů, sedací potahy pro zahradní nábytek atd.Důležité pokyny: Stálobarevnost barevných textilií a tkanin vyzkoušet nejprve na nenápadném místě.Doporučení pro použití: Tkaniny, které mají být konzervovány musí být očištěné, důkladně vymáchané a suché. Aby se mohla fluorpryskyřice na plochy nanést nesmí se již v tkanině nacházet žádné zbytky tensidů. Doporučujeme křížkový nástřik plochy ze vzdálenosti ca. 30 cm v dobře větraných prostorech nebo venku. Po ca. 10 min přípravek zaschne._________________________________________________________________________________________________________________________________Signální slovo: nebezpečíVýstražné symboly: GHS07, GHS02Standardní věty o nebezpečnosti:H222 Extrémně hořlavý aerosol.H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.H315 Dráždí kůži.H319 Způsobuje vážné podráždění očí.H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.Pokyny pro bezpečné zacházení:P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.P210 Chraňte před teplem/jiskrami/ otevřeným plamenem/ horkými povrchy. - Zákaz kouření.P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.P251 Tlakový obal: nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.P261 Zamezte vdechování prachu/ dýmu/plynu/mlhy/par/ aerosolů.P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít.P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉINFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.P405 Skladujte uzamčené.P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 oC/ 122 oF.P501 Odstraňte obsah/obal namístě schváleném k likvidaci takového obalu. EAN: 4260188684393

Sheron Cockpit spray malina 600 ml
149 Kč
* Uváděná cena platí pro 20.07.2024
Sheron Cockpit spray malina 600 ml
149 Kč
* Uváděná cena platí pro 20.07.2024

VLASTNOSTI PRODUKTU:Ošetřuje a regeneruje interiérové části automobilu, zejména přístrojovou desku a ostatní plastové povrchy.Doporučená aplikace: nastříkat na hadřík a rozetřít na ošetřované plochy.VÝHODY    Aromatizovaný, zanechá ve voze příjemnou vůni.    Vytváří na ošetřeném povrchu antistatickou vrstvu, brání usazování prachu a nečistot.VLASTNOSTI PRODUKTU:Ošetřuje a regeneruje interiérové části automobilu, zejména přístrojovou desku a ostatní plastové povrchy.Doporučená aplikace: nastříkat na hadřík a rozetřít na ošetřované plochy.VÝHODY    Aromatizovaný, zanechá ve voze příjemnou vůni.    Vytváří na ošetřeném povrchu antistatickou vrstvu, brání usazování prachu a nečistot.

Wunder-Baum® Clip New Car
85 Kč
* Uváděná cena platí pro 20.07.2024
Wunder-Baum® Clip New Car
85 Kč
* Uváděná cena platí pro 20.07.2024

Vůně do automobilu v moderním designu. Široká řada možností umístění v interiéru vozu například: zpětné zrcátko, řadicí páka, opěrka hlavy, ruční brzda, a jiné. Příjemná dlouhotrvající vůně.

Wunder-Baum® Vanillaroma
39 Kč
* Uváděná cena platí pro 20.07.2024
Wunder-Baum® Vanillaroma
39 Kč
* Uváděná cena platí pro 20.07.2024

Ikonický a unikátní osvěžovač ve tvaru stromečku provoní každý interiér. Příjemná dlouhotrvající vůně. K zavěšení.

Osvěžovač Sheron Talisman Ocean
119 Kč
* Uváděná cena platí pro 20.07.2024
Osvěžovač Sheron Talisman Ocean
119 Kč
* Uváděná cena platí pro 20.07.2024

Trendy osvěžovač vzduchu je vyroben z polymerních hmot a vonných olejů. V autě se umisťuje do ventilační mřížky pomocí plastového klipu.

Sheron utěrka z mikrovlákna na sklo
55 Kč
* Uváděná cena platí pro 20.07.2024
Sheron utěrka z mikrovlákna na sklo
55 Kč
* Uváděná cena platí pro 20.07.2024

Utěrka z mikrovlákna je určena pro snadné vyčištění skleněných povrchů ve vašem automobilu, ale i v domácnosti. Lze prát v pračce.

Osvěžovač Sheron Premium Class London
39 Kč
* Uváděná cena platí pro 20.07.2024
Osvěžovač Sheron Premium Class London
39 Kč
* Uváděná cena platí pro 20.07.2024

Prémiový osvěžovač vzduchu s francouzskou parfemací, určen především na provonění interiéru vozidel, ale i kanceláří a domácností.  Inspirováno oblíbenými vůněmi Gold, Silver, Carbon a dalšími luxusními aromatizacemi. 

Osvěžovač Sheron Fresh Bag Vanilla
69 Kč
* Uváděná cena platí pro 20.07.2024
Osvěžovač Sheron Fresh Bag Vanilla
69 Kč
* Uváděná cena platí pro 20.07.2024

Voňavý gelový osvěžovač v podobě barevných pytlíčků je určen k provonění interiéru vozidla. Využití však nalezne i v domácnosti, například jako voňavka do skříně či vysavače. Francouzská parfemace zajišťuje příjemnou dlouhotrvající vůni.

Osvěžovač Sheron Fresh Air Vanilla
29 Kč
* Uváděná cena platí pro 20.07.2024
Osvěžovač Sheron Fresh Air Vanilla
29 Kč
* Uváděná cena platí pro 20.07.2024

Závěsné papírové osvěžovače vzduchu ve tvaru lístku. Možnost zavěšení kamkoliv do prostoru. Jedinečný neotřelý tvar.

Armor All ubrousky na plasty matné 20 ks
85 Kč
* Uváděná cena platí pro 20.07.2024
Armor All ubrousky na plasty matné 20 ks
85 Kč
* Uváděná cena platí pro 20.07.2024

Čistí, zpomalují stárnutí plastových, gumových a vinylových částí automobilu. Zajišťují dokonalý matný efekt a vysokou ochranu proti poškození UV zářením, ozónem a kyslíkem. Ubrousky nezanechávají mastný film.

Sheron čistič brzd 400 ml
109 Kč
* Uváděná cena platí pro 20.07.2024
Sheron čistič brzd 400 ml
109 Kč
* Uváděná cena platí pro 20.07.2024

SHERON Čistič brzd bez acetonu je vysoce kvalitní speciální čistič s intenzivním účinkem pro kotoučové brzdy a části brzd, spojky a spojkové obložení. Beze zbytku odstraňuje zatvrdlá mazadla, oleje, prach a různé nečistoty.  Návod k použití: před použitím přípravek protřepejte. Aplikujte ze vzdálenosti 20-25 cm a nechejte působit pár sekund. Poté ošetřete textilní nebo papírovou utěrkou. 

WUNDER-BAUM® Celebrate
39 Kč
* Uváděná cena platí pro 20.07.2024
WUNDER-BAUM® Celebrate
39 Kč
* Uváděná cena platí pro 20.07.2024

Oslavte každou příležitost s touto lahodnou kombinací vanilkového dortu a sladké máslové polevy. Rozveselte si každý den krásně barevným stromečkem, který je až k nakousnutí.Bezpečnostní list 

Nigrin utěrky mikrovlákno na lak, sklo a cockpit 3 ks
219 Kč
* Uváděná cena platí pro 20.07.2024
Nigrin utěrky mikrovlákno na lak, sklo a cockpit 3 ks
219 Kč
* Uváděná cena platí pro 20.07.2024

Praktické barevně i nápisem odlišené utěrky. Pevné a měkké. Nezanechávají šmouhy a nepouští vlákna. Materiál mikrovlákno. Balení obsahuje 3ks.

Nigrin utěrka mikrovlákno leštící 42 x 30 cm
139 Kč
* Uváděná cena platí pro 20.07.2024
Nigrin utěrka mikrovlákno leštící 42 x 30 cm
139 Kč
* Uváděná cena platí pro 20.07.2024

Mycí utěrka na leštění skel z mikrovlákna. Pevná, měkká. Nezanechává šmouhy, nepouští vlákna. Určena k leštění skel a stírání prachu (mikrovlákna působí jako magnet na prach a pojmou několikanásobně více prachu než běžná prachovka). Barva modrá. Rozměr: 30 x 42 cm

Sheron ubrousky na kůži 24 ks
79 Kč
* Uváděná cena platí pro 20.07.2024
Sheron ubrousky na kůži 24 ks
79 Kč
* Uváděná cena platí pro 20.07.2024

Vlhčené ubrousky na kůži slouží k čištění, odmašťování a ošetření kožených částí. Ošetřením ploch předcházíte jejich stárnutí, kůže opět získává původní vzhled a více ochrany.  Návod k použití: ubrousky jsou již ve stavu "ready to use". Po vytažení z obalu stačí použít na ošetřované místo.

Sheron ubrousky na palubní desku 24 ks
79 Kč
* Uváděná cena platí pro 20.07.2024
Sheron ubrousky na palubní desku 24 ks
79 Kč
* Uváděná cena platí pro 20.07.2024

Vlhčené ubrousky na palubní desku jsou určeny k čištění palubní desky a jiných vnitřních plastů mimo volantu, řadicí páky a pedálůVhodné i pro domácí použitíNávod k použití: ubrousky jsou již ve stavu "ready to use"Po vytažení z obalu stačí použít na zamýšlené místoObal opět zalepte, zabráníte tak vysychání ubrousků uvnitř sáčku

Sheron ubrousky na ruce 24 ks
79 Kč
* Uváděná cena platí pro 20.07.2024
Sheron ubrousky na ruce 24 ks
79 Kč
* Uváděná cena platí pro 20.07.2024

Vlhčené ubrousky na ruce čistí a umývají pokožku rukou bez použití mýdla a vodyVhodné nejen pro motoristy zejména po ušpinění rukou při výměně kol, otevírání kapoty apod., ale i v domácnostiNávod k použití: ubrousky jsou již ve stavu "ready to use"Po vytažení z obalu můžete ihned použítObal opět zalepte, zabráníte tak vysychání ubrousků uvnitř sáčku

Mafra Trattamento Pelli přípr. na ošetření kůže 500 ml
239 Kč
* Uváděná cena platí pro 20.07.2024
Mafra Trattamento Pelli přípr. na ošetření kůže 500 ml
239 Kč
* Uváděná cena platí pro 20.07.2024

Vyvážené složení na bázi aloe vera a přírodních vosků. Dokonale čistí a ošetřuje všechny druhy kůže. Nezanechává mastný film. Vysoce šetrný přípravek.

Mafra Trattamento plastiche péče o vnitřní plasty 500 ml
219 Kč
* Uváděná cena platí pro 20.07.2024
Mafra Trattamento plastiche péče o vnitřní plasty 500 ml
219 Kč
* Uváděná cena platí pro 20.07.2024

Speciální čistící a ošetřovací přípravek na bázi nanotechnologie. Čistí a ošetřuje plasty v interiéru, gumová těsnění, i vnější plasty. Obsahuje speciální detergenty a včelí vosk.

Coyote cockpit spray vanilka 400 ml
119 Kč
* Uváděná cena platí pro 20.07.2024
Coyote cockpit spray vanilka 400 ml
119 Kč
* Uváděná cena platí pro 20.07.2024

Čistí, leští a ošetřuje všechny části z plastických hmot, kůže, dřeva a koženky v interiéru vozidla. Působí antistaticky, chrání hmotu před lámavostí

Koch Chemie 1K Nano 250 ml
2 965 Kč
* Uváděná cena platí pro 20.07.2024
Koch Chemie 1K Nano 250 ml
2 965 Kč
* Uváděná cena platí pro 20.07.2024

Popis přípravku: Sada je určena k ošetření 2-3 vozidel. Sada se skládá: 250ml 1K NANO konzervátor laku75ml dávkovací lahvička - dávka cca pro ošetření jednoho vozidla + 1ks houba k nanášení přípravku.Jednosložkový systém s nano-technologií k dlouhodobé konzervaci laku. Tento vysoce pokrokový jednosložkový systém vám při nano-konzervaci nabízí nejen doposud nevídaný lesk a hladkost laku, ale i ochranu proti alkáliím, čistícím kartáčům myček, agresivním vlivům prostředí, UV-záření a posypovým solím.Použití: Příprava vozidla:A.       Vozidlo důkladně umyjeme výrobkem, který neobsahuje vosk – například aktivní pěnou Vorreinigerem B bez NTA - ředění: pěnový injektor 1:1, postřikovač 1:20 nebo Gentle Snow Foam – ředění 50 ml výrobku na 10 l vody, nebo přes pěnový injektor 1:1B.      Odstraníme poletavou rez a průmyslovou nečistotu pomocí chemického předmytí Reactive Rust Remover 500 ml nebo 11 l – výrobek se neředí. Pro lepší výsledek rozrušíme výrobek na karoserii houbou. Poté vozidlo opláchneme a důkladně vysušíme.Aplikace 1K Nano  - provádějte v garáži nebo krytém prostoru a při aplikaci použijte gumové rukavice:A.      1K Nano aplikujeme na vozidlo, které má hladký povrch, tzn. nemá žádné škrábance ani hologramy. V tomto případě se jedná o úplně nové vozidlo. U staršího vozidla docílíme hladkého povrchu použitím brusné pasty Heavy Cut H901 a následného použití antihologramní leštící pasty Micro Cut M302 viz druhý bod leštění vozidel B a D.B.      Následujícím krokem je důkladné odmaštění karoserie vozidla pomocí výrobku Panel Preparation Spray 500 ml – odmašťovač, odstraňovač vosku. Odmašťovač nastříkáme na karoserii a vytřeme do sucha modrou mikrofázovou utěrkou bez lemu č. 5060C300. K výrobku 1 K NANO doporučujeme zakoupení přípravku Panel Preparation Spray 500ml !!!C.      Aplikace: 1K Nano si nejprve přelijeme do aplikátoru (malá plastová lahvička), který je přiložen v balení (1x plný aplikátor = auto o velikosti Škody Superb combi). Poté naneseme přípravek do černé houbičky a malými krouživými pohyby nanášíme na karoserii (viz. foto). 1K Nano vždy aplikujeme postupně po jednotlivých částech karoserie. Přípravek necháme na karoserii zaschnout přibližně 7 – 10 minut, poté důkladně rozleštíme modrou mikrofázovou utěrkou bez lemu č. 5060C300. Po třech hodinách přeleštíme vozidlo novou (čistou) modrou mikrofázovou utěrkou bez lemu a necháme další tři hodiny vytvrdnout. Poté je vozidlo zakonzervováno. EAN: 4260188680111

Koch Chemie Heavy Quick Cut B9.01 250 ml
489 Kč
* Uváděná cena platí pro 20.07.2024
Koch Chemie Heavy Quick Cut B9.01 250 ml
489 Kč
* Uváděná cena platí pro 20.07.2024

Popis přípravku: Inovativní leštící pasta pro strojní leštění, která snadně a rychle odstraní mlhu z laku a broušení od zrnitosti 1 200 a vyšší. Speciální složení přípravku Heavy Quick Cut B9.01 zaručuje snadné zpracování na čerstvě lakovaných plochách bez rozstřiku a tvorby prachu. HeavyQuick Cut B9.01 se hodí pro všechny typy laků.Stupeň brusu: 9Stupeň lesku: 5,5Oblasti použití : Opravné laky, originální lakyDoporučené použití : Heavy Quick Cut B9.01 zpracujte pomocí leštičky a lešticího kotouče pohybem do kříže. Abrazivní leštící pastu používejte při středních otáčkách a středním tlaku. __________________________________________________________________________________________________________________________________Směs neobsahuje žádnou látku, která má nepříznivý vliv na činnost endokrinního systému. (menší než 0,1%) EAN: 4262380390355

Koch Chemie Heavy Quick Cut B9.01 1 l
1 434 Kč
* Uváděná cena platí pro 20.07.2024
Koch Chemie Heavy Quick Cut B9.01 1 l
1 434 Kč
* Uváděná cena platí pro 20.07.2024

Popis přípravku: Inovativní leštící pasta pro strojní leštění, která snadně a rychle odstraní mlhu z laku a broušení od zrnitosti 1 200 a vyšší. Speciální složení přípravku Heavy Quick Cut B9.01 zaručuje snadné zpracování na čerstvě lakovaných plochách bez rozstřiku a tvorby prachu. HeavyQuick Cut B9.01 se hodí pro všechny typy laků.Stupeň brusu: 9Stupeň lesku: 5,5Oblasti použití : Opravné laky, originální lakyDoporučené použití : Heavy Quick Cut B9.01 zpracujte pomocí leštičky a lešticího kotouče pohybem do kříže. Abrazivní leštící pastu používejte při středních otáčkách a středním tlaku. _________________________________________________________________________________________________________________________________Směs neobsahuje žádnou látku, která má nepříznivý vliv na činnost endokrinního systému. (menší než 0,1%) EAN: 4260188691063

Koch Chemie La mmfell-Pad 150 mm
467 Kč
* Uváděná cena platí pro 20.07.2024
Koch Chemie La mmfell-Pad 150 mm
467 Kč
* Uváděná cena platí pro 20.07.2024

Leštící kotouč z beránka 150 mm č. 999286 Leštící kotouč z beránka 150 mm - Pad je vhodný pro čištění zvětralých laků a k odstranění hlubokých škrábanců. Na suchý zip.Kotouč se vyznačuje vysokou kvalitou a dlouhou životností. Je určen pro použití HEAVY CUT a Jemné brusné pasty - Feinschleipaste.Obrusnost: 9 EAN: 4260188683778