Koch Chemie Lack-Polish Grün 1L
532 Kč
* Uváděná cena platí pro 17.06.2024
Koch Chemie Lack-Polish Grün 1L
532 Kč
* Uváděná cena platí pro 17.06.2024

Popis přípravku: Lack Polish Grün - P1.03 je politura pro závěrečné doleštění karoserie. Přípravek je zárukou perfektního hlubokého lesku a hladkého povrchu. Lack Polish Grün se velmi jednoduše nanáší a šetří čas. Takto ošetřené lakované plochy jsou velmi dobře chráněny před nepříznivými vlivy okolního prostředí. Je vhodný pro všechny druhy laků.Postup použití: 1) Před použitím výrobek protřepejte. Chraňte před mrazem a nadměrným    teplem. Nepoužívejte na horké povrchy.2) Lack Polish Grün se používá jako finální konzervace laku. Aplikuje se na umyté a suché vozidlo. Lack-Polish Grün P1.03 naneste rovnoměrně na karoserii, nanést ho můžete ručně nebo strojově.3) V případě ruční aplikace použijte černou houbu (999038). Na karoserii naneste rovnoměrnou vrstvu a nechte zaschnout až se vytvoří bílo/šedý film, který následně rozleštěte modrou leštící utěrkou (5060C300).4) Při strojové aplikaci doporučujeme použít excentrickou nebo orbitální leštičku a zeleno/černý finish kotouček (999586, 999587). Přípravek aplikujte po dílech (tzn. kapotu, dveře, blatníky – naneste / nechte uschnout rozleštěte / další díl).A máte hotovo.EUH 210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.Směs neobsahuje žádnou látku, která má nepříznivý vliv na činnost endokrinního systému. (menší než 0,1%) EAN: 4262380391291

Koch Upínací, unášecí talíř na leštičku Koch průměr 123 mm M14 999260
730 Kč
* Uváděná cena platí pro 17.06.2024

Upínací (unášecí) talíř na leštičku č. 999260, průměr 123mm, závit M14, s extra měkkou pěnou, která vyrovnává lehká šikmá nastavení a tím se zabraňuje "tančení stroje na povrchu". Kotoučez beránka a ostatních leštících kotoučů se snadno přizpůsobí obrysům povrchu.Určen pro rotační leštičky. Se suchým zipem na leštičky se závitem M14. Doporučujeme použít kotouče o průměru 130 mm. EAN: 4260188683068

Koch Chemie Micro Cut M3.02 1 l
1 422 Kč
* Uváděná cena platí pro 17.06.2024
Koch Chemie Micro Cut M3.02 1 l
1 422 Kč
* Uváděná cena platí pro 17.06.2024

Brusná pasta (leštěnka) s mikročásticemi bez silikonového olejePopis přípravku: Micro Cut M3.02 je nejmodernější, finální, leštící, antihologramní pasta s vysokým leskem. Je určena pro strojové leštění na odstranění stop po leštění, hologramech a jemných škrábanců a ostrých částí až do zrnitosti brusného papíru o velikosti 3 000. Je vhodná pro všechny typy laků, včetně těch odolných vůči poškrábání. Díky použití vysoce specializovaných a extrémně homogenních brusných částic se dosáhne na tmavých a podobně citlivých barevných odstínech při extrémních světelných podmínkách brilantní a trvale vysoký lesk. Hologramy a jemné škrábance se mechanicky odstraní. S antihologramní leštěnkou s vysokým leskem Micro Cut M3.02 se velice dobře leští a lze ji beze zbytků odstranit.Okruh použití: Laky osobních automobilů, užitkových vozidel, motocyklů atd.Stupeň brusu 3,2Stupeň lesku 9Použití: Povrch určený k leštění umyjte a vysušte. Před použitím leštící pastu dobře protřepejte a vyzkoušejte její vhodnost a snášenlivost. Za účelem vytvoření optimálních výsledků leštění doporučujeme při leštění používat náš leštící kotouč Micro Cut Pad fialový a excentrickou leštičku s nucenou rotací (např. Makita PO5000C, nejvyšší počet otáček). Na vysušené nebo nové lešticí kotouče naneste leštěnku, a to rovnoměrně na celý povrch kotouče. Leštičku nechejte ještě vypnutou a v tenké vrstvě rozetřete leštěnku po laku, následně leštěte mírným tlakem do kříže, dokud se nevytvoří transparentní film, to znamená, dokud se kompletně nerozpadne oxid hlinitý obsažený v leštěnce. Leštící kotouče používané na tento výrobek nepoužívejte pro jiné výrobky. Pro odstranění zbytků leštěnky bez škrábanců a rýh doporučujeme naši profesionální mikrovláknovou utěrku. Chranťe před mrazem a nadměrným teplem. Nepoužívejte na horké povrchy.__________________________________________________________________________________________________________________________________EUH 210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.Směs neobsahuje žádnou látku, která má nepříznivý vliv na činnost endokrinního systému. (menší než 0,1%). Vyberte si optimální balení brusné pasty:Brusná pasta, leštěnka s mikročásticemi Koch Micro Cut M3.02  250 ml                                          Brusná pasta, leštěnka s mikročásticemi Koch Micro Cut M3.02 1000 ml EAN: 4260188687158

Koch Chemie Cabriodach 400 ml
739 Kč
* Uváděná cena platí pro 17.06.2024
Koch Chemie Cabriodach 400 ml
739 Kč
* Uváděná cena platí pro 17.06.2024

Impregnace, konzervace střech kabrioletů je na bázi účinných organických fluorpryskyřic. Impregnuje všechny stálobarevné textilie ochraňuje proti vlhkosti a nečistotám. Očištěné povrchy získají po použití impregnačního spreje výraznější barvu, zamezí se tvorbě fleků, plochy se stanou  vodoodpudivé a bude zajištěna dlouhodobá ochrana tkaniny. Tento vysoce koncentrovaný impregnační sprej lze použít na střechy kabrioletů, oblečení, stany, plachty člunů a přívěsů, sedací potahy pro zahradní nábytek atd.Důležité pokyny: Stálobarevnost barevných textilií a tkanin vyzkoušet nejprve na nenápadném místě.Doporučení pro použití: Tkaniny, které mají být konzervovány musí být očištěné, důkladně vymáchané a suché. Aby se mohla fluorpryskyřice na plochy nanést nesmí se již v tkanině nacházet žádné zbytky tensidů. Doporučujeme křížkový nástřik plochy ze vzdálenosti ca. 30 cm v dobře větraných prostorech nebo venku. Po ca. 10 min přípravek zaschne._________________________________________________________________________________________________________________________________Signální slovo: nebezpečíVýstražné symboly: GHS07, GHS02Standardní věty o nebezpečnosti:H222 Extrémně hořlavý aerosol.H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.H315 Dráždí kůži.H319 Způsobuje vážné podráždění očí.H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.Pokyny pro bezpečné zacházení:P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.P210 Chraňte před teplem/jiskrami/ otevřeným plamenem/ horkými povrchy. - Zákaz kouření.P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.P251 Tlakový obal: nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.P261 Zamezte vdechování prachu/ dýmu/plynu/mlhy/par/ aerosolů.P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít.P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉINFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.P405 Skladujte uzamčené.P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 oC/ 122 oF.P501 Odstraňte obsah/obal namístě schváleném k likvidaci takového obalu. EAN: 4260188684393

Compass Clona SUN-ICE na čelní sklo ALU 150 x 70cm 2mm
119 Kč
* Uváděná cena platí pro 17.06.2024
Compass Clona SUN-ICE na čelní sklo ALU 150 x 70cm 2mm
119 Kč
* Uváděná cena platí pro 17.06.2024

Tato clona na přední sklo s vrstvou hliníku dokonale omezí zvyšování teploty ve voze stojícím na slunci v letních dnech a v zimě zabrání vzniku námrazy čelního skla stojícího automobilu. Montáž se provede přiložením na venkovní stranu čelního skla automobilu a její chlopně se přivřou do dveří. Díky válečkům všitým uvnitř chlopní je prakticky nemožné clonu ze zavřených dveří vytáhnout. Snadné uskladnění clony je zajištěno všitou gumičkou, kterou lze clonu zabezpečit v její srolované poloze.

Pneuměřič DIGITAL 2in1
229 Kč
* Uváděná cena platí pro 17.06.2024
Pneuměřič DIGITAL 2in1
229 Kč
* Uváděná cena platí pro 17.06.2024

Praktický měřák s LCD displejem umožňuje měření tlaku v pneumatikách a zároveň dokáže digitálně změřit hloubku dezénu pneumatik. Je opatřen kroužkem pro zavěšení např. na klíče a zároveň klipsem pro upnutí na kapsu či pásek. Technické parametry:Měření tlaku v pneumatikách - rozsah měření: až 8 bar (0 - 120 PSI)                                                               přesnost měření: ± 1%Měření hloubky dezénu - rozsah měření: až 16 mm                                                    přesnost měření (při 25°C): ± 0,3 mm

Sencor SCA BA01 V2
499 Kč
* Uváděná cena platí pro 17.06.2024
Sencor SCA BA01 V2
499 Kč
* Uváděná cena platí pro 17.06.2024

Alkohol tester SENCOR SCA BA01V je elegantní, moderní a uživatelsky přívětivý. Dokáže správně odhalit jakékoliv množství alkoholu v rozmezí od 0,1 až do 4 promile alkoholu v krvi. Slouží k orientačnímu zobrazení obsahu alkoholu v dechu.Vlastnosti a specifikace výrobku:rozsah merania: 0,1 - 4 alarmující hodnota:> 0,2jednotka: % BAC nebo mg / l; volitelnédigitální LCD displej s dvojbarevným podsvícením jednoduché ovládání pomocí jednoho tlačítka akustická a grafická signalizace automatické samočištění nízka spotřeba energiePříslušenství: 3 foukací trubičky

Deka ochranná do auta pro malého psa 58x52cm Compass
469 Kč
* Uváděná cena platí pro 17.06.2024
Deka ochranná do auta pro malého psa 58x52cm Compass
469 Kč
* Uváděná cena platí pro 17.06.2024

Potřebujete pravidelně cestovat se svým domácím mazlíčkem ve vašem autě? Tato pomůcka je ideální k přepravě malých psů. Umístíte jí na zadní sedadla automobilu, pomocí nastavitelných uší s klipy, které uchytíte za opěrku hlavy předního a zadního sedadla. Je opatřena zipy, umožňující otevření boků, pro pohodlný nástup psa. Na bocích je navíc opatřena popruhem s karabinou pro obojek. Deka se hodí do všech typů aut. Materiál se snadno čistí, odpuzuje nečistoty.

PROHOME - Autoškrabka s kartáčem 44cm různé barvy
50 Kč
* Uváděná cena platí pro 17.06.2024
PROHOME - Autoškrabka s kartáčem 44cm různé barvy
50 Kč
* Uváděná cena platí pro 17.06.2024

Mix, cena za 1ks

SIXTOL BIKE 4 nosič kol na tažné zařízení
7 149 Kč
* Uváděná cena platí pro 17.06.2024
SIXTOL BIKE 4 nosič kol na tažné zařízení
7 149 Kč
* Uváděná cena platí pro 17.06.2024

Spolehlivý nosič kol k upevnění na kouli tažného zařízení BIKE 4 pro 4 jízdní kola s rozvorem kol max. 100 cm. Nosič je vyroben z oceli a hliníku. Nosič disponuje jednoduchým systémem upevnění, se sklápěním pro přístup do kufru, s kompletně osvětleným panelem a místem pro registrační značku vozidla. Upevnění kola do nosiče se obejde bez nářadí, provádí se uchycením držáku na rám a dotažením pásků na kolech umístěných na základně. Mechanismus je uzamykací a nehrozí tak odcizení kola. Zajišťovací kolečko pro upevnění jízdního kola je nutné důkladně dotáhnout, aby se překonal odpor prokluzu v zamčené poloze. Nosič je zhotoven z oceli a každá ze základen jízdního kola je z hliníku. Nosič je vybaven panelem s osvětlením a místem pro uchycení registrační značky (SPZ). Světelný panel je připojen k zásuvce tažného zařízení vozidla pomocí 13-pólového konektoru a je vybaven kompletními zadními svítilnami, včetně osvětlení RZ (SPZ). I přes velké rozměry nosiče, je stále umožněn přístup do kufru a to díky důmyslné konstrukci a možnosti sklápění celého nosiče.Hlavní výhody:robustní konstrukceupevnění na kouli bez nářadí s ochranou proti krádeži (zámek na kouli)rychlé a snadné nasazení a sundání kol pomocí rychloupínacího systémumožnost uzamknout kola k nosiči – ochrana proti odcizenídůmyslný systém sklopení nosiče – přístup do kufrusklápěcí svislý rám nosiče pro bezproblémové uskladněníObsah balení:nosič a všechny jeho součástičeský návod k montáži a k obsluzeUpozornění:Nosič je opatřen 13pólovou zástrčkou. Pokud máte na autě 7pólovou zásuvku, musíte si pořídit redukci ze 7 na 13 pólů.Nosič je vhodný pro tyto typy kol: horská kola, krosová kola, trekingová kola, silniční kola, BMX a freestyle kola, sjezdová kola, elektrokola, dětská kola.Tento nosič je možné použít i k přepravě elektrokol, jen nesmí být překročena maximální nosnost nosiče. Snížení hmotnosti elektrokola lze docílit vyjmutím baterie a jejím uložením do auta.Technické parametry:upevněný na tažnou kouli o velikosti 50 mmmaximální zatížení nosiče: 60 kgmaximální rozvor kol: 100 cmrozměry nosiče: 980 x 760 x 210 mmzamykání kol: anozamykání nosiče: anofixace jízdních kol: přední, zadní kolo a rámsvětla nosiče propojená se zásuvkou typu E4 13-pólůmax. šířka pneumatiky: 60 mmprůměr rámu kola: do 39 x 50 mm (š x v)materiál rámu nosiče: ocelmateriál ližin nosiče: hliníkmateriál plastových součástek: odolný plastcertifikace: ATEST 8SD – schváleno Ministerstvem dopravy ČR

Compass Sněhové řetězy WINTER ÖNORM X90 nylon bag
559 Kč
* Uváděná cena platí pro 17.06.2024
Compass Sněhové řetězy WINTER ÖNORM X90 nylon bag
559 Kč
* Uváděná cena platí pro 17.06.2024

Sněhové řetězy patří mezi základní výbavu auta. Řetězová síť je uspořádána do tvaru „X“ pro vysokou ovladatelnost vozu a tím posádce vozidla zajišťuje pohodlnou a hlavně bezpečnou jízdu na zasněžených silnicích a polních cestách. Průřez jednotlivých článků řetězu je co nejoptimálněji uzpůsoben a zajišťuje plynulý záběr kol. Řetěz je zhotoven z jakostní legované oceli zajišťující dlouhou životnost. Praktické balení obsahuje pár řetězů s jednoduchou a rychlou montáží, návod a dárek v podobě třístranné škrabky na okna. Technické parametry: pro vozy do 1800 kgvhodné pro pneu:225/60 R14, 215/65 R14, 205/70 R14, 195/75 R14, 195/80 R14, 225/50 R15, 215/55 R15, 225/55 R15, 215/60 R15, 205/65 R15, 195/70 R15, 185/75 R15, 180/80 R15, 185/80 R15, 225/45 R16, 215/50 R16, 225/50 R16, 205/55 R16,  215/55 R16, 205/60 R16, 195/65 R16, 175/75 R16, 175/80 R16, 245/35 R17, 235/40 R17, 215/45 R17, 225/45 R17, 205/50 R17, 185/60 R17, 225/35 R18, 205/40 R18, 175 x 16; 180 x 15; 185 x 15; 195 x 14; 600 x 14; 220/55 x 390; 225/55 x 390rozměry článku: 17 x 9 mmsíla článku: 3 mmhomologace Ö-NORM V 5117 (rakouská norma), TÜV/GS

Koberec gumový do kufru 120x80cm
259 Kč
* Uváděná cena platí pro 17.06.2024
Koberec gumový do kufru 120x80cm
259 Kč
* Uváděná cena platí pro 17.06.2024

Gumový koberec pro ochranu zavazadlového prostoru automobilu. Koberec má rozměry 120 x 80 cm a je možné jej zastříhnout, podél vodících čar, na potřebný rozměr. Protiskluzová úprava zajistí vyšší stabilitu odložených předmětů, navíc jeho umístění chrání zavazadlový prostor před znečištěním. Koberec lze velice rychle vyjmout z kufru, rovněž jej lze snadno vyčistit.

PROMA HZP-8 hydraulický zvedák 8t
850 Kč
* Uváděná cena platí pro 17.06.2024
PROMA HZP-8 hydraulický zvedák 8t
850 Kč
* Uváděná cena platí pro 17.06.2024

Klasický hydraulický zvedák - panenka Nosnost 8 tun Zdvih pístu 147 mm Výška závitu 90 mm

Compass Sněhové řetězy SNOW12 ÖNORM X80 nylon bag
759 Kč
* Uváděná cena platí pro 17.06.2024
Compass Sněhové řetězy SNOW12 ÖNORM X80 nylon bag
759 Kč
* Uváděná cena platí pro 17.06.2024

Sněhové řetězy se zesílenými oky, pro osobní vozidla do hmotnosti 2200 kg, splňující evropské normy včetně v Rakousku vyžadované ÖNORM V 5117.Řetězová síť je uspořádána do tvaru X pro vysokou ovladatelnost vozu a tím posádce vozidla zajišťuje pohodlnou a hlavně bezpečnou jízdu na zasněžených silnicích a polních cestách.Extra silný průřez (23 x 12 mm) jednotlivých článků řetězu je co nejoptimálněji uzpůsoben a zajišťuje plynulý záběr kol. Řetěz je zhotoven z jakostní legované oceli zajišťující dlouhou životnost.Praktické balení obsahuje pár řetězů s jednoduchou a rychlou montáží, návod a dárek v podobě třístranné škrabky na okna.Tabulka použití sněhových řetězů ke stažení zde (formát PDF).Technické parametry:rozměry článku: 23 x 12 mmsíla článku: 3,5 mmhomologace: Ö-NORM , TÜV/GSpro vozy do 2200 kgsada 2 kusyVhodné pro pneu:205/70 R13215/55 R14225/55 R14215/60 R14205/65 R14195/70 R14185/75 R14185/80 R14215/50 R15205/55 R15195/60 R15200/60 R15205/60 R15195/65 R15185/70 R15175/80 R15225/40 R16215/45 R16205/50 R16185/55 R16195/55 R16195/60 R16185/65 R16215/40 R17225/40 R17205/45 R17175 x 14175 x 15185 x 13185 x 14190/65 x 390200/60 x 390210/55 x 390210/65 x 365220/50 x 365220/55 x 365

METABO RF 80 D pneuhustič
2 765 Kč
* Uváděná cena platí pro 17.06.2024
METABO RF 80 D pneuhustič
2 765 Kč
* Uváděná cena platí pro 17.06.2024

Digitální, podsvícený manometr pro maximální přesnost Přepínatelné zobrazení jednotek: PSI, BAR, Kpa, kg/cm2 Ke kontrole a huštění pneumatik Ergonomický kryt z kompozitu: s izolací proti chladu, bezpečný proti skluzu a bez vibrací Jednoduché použití s přesným manometrem, s ochranou proti přetlaku Rukojeť s neklouzavým povrchem softgrip S nástrčným ventilem Velký manometr průměr 80 mm pro dobré odečítání Manometr s ochranou pryžovou vložkou jako ochrana proti mechanickým vlivů Součást dodávky:násuvná spojka Euro a ARO/Orion 1/4

Sixtol Ochranná deka do auta pod psa BEN
299 Kč
* Uváděná cena platí pro 13.06.2024
Sixtol Ochranná deka do auta pod psa BEN
299 Kč
* Uváděná cena platí pro 13.06.2024

Ochranou deku na zadní sedačky auta BEN ocení zejména pejskaři, ale i majitelé koček a jiných domácích mazlíčků. Deka je z odolného materiálu, který váš mazlíček svými drápy neprotrhne a díky univerzální velikosti ochrání celý prostor zadních sedaček. Jednou z hlavních výhod tohoto ochranného povlaku je tzv. "jazyk", který při nastupování mazlíčků zabrání zašpinění nebo poškození boční strany zadních sedaček. Povlak k zadním sedačkám snadno upevníte pomocí popruhů s přezkami s upravitelnou délkou, které omotáte kolem hlavových opěrek.Poznámka: foceno ve voze Volkswagen Passat B8.Hlavní výhody:odolný a snadno omyvatelný materiál"jazyk" chrání boční stranu sedačky před zašpiněnímpopruhy s přezkami pro snadné upevnění Použití: převoz psůpřevoz koček a dalších mazlíčkůpřevoz stavebního materiálu a nářadípřevoz pneumatik na zadních sedačkáchpřevoz křovinořezu, motorové pily a další zahradní technikypřevoz jiných špinavých věcíTechnické parametry: rozměry: 124 x 149 cm (jazyk: 45 x 18 cm)upevnění: popruhy s přezkamimateriál: 100% polyester + PVC

California Scents vůně do auta Laguna Breeze - moře
119 Kč
* Uváděná cena platí pro 17.06.2024
California Scents vůně do auta Laguna Breeze - moře
119 Kč
* Uváděná cena platí pro 17.06.2024

Osvěžující vůně slané vody a moře se slunečními tóny trávy pobřežních dun. Velmi čistá letní vůně. Zavřete oči a vdechujte tu úžasnou svěžest. Elegantní a noblesní vůně. Originální osvěžovač vzduchu s pevnou náplní v praktické malé plechovce. Vůně překryje jakýkoliv zápach a provoní interiér. Intenzitu vůně si můžete nastavit na otočném víku. Parametry:výdrž až 60 dnůobal je vytvořen z recyklovatelného hliníkuvyrobeno v USArozměr: 7 x 4 cm

California Scents vůně do auta Coronado Cherry - višeň
119 Kč
* Uváděná cena platí pro 17.06.2024
California Scents vůně do auta Coronado Cherry - višeň
119 Kč
* Uváděná cena platí pro 17.06.2024

Vůně sladkých višní v harmonickém spojení s květinovými tóny. Šťavnaté aroma, které je nejoblíbenější a nejintenzivnější vůní. Originální osvěžovač vzduchu s pevnou náplní v praktické malé plechovce. Vůně překryje jakýkoliv zápach a provoní interiér. Intenzitu vůně si můžete nastavit na otočném víku. Parametry:výdrž až 60 dnůobal je vytvořen z recyklovatelného hliníkuvyrobeno v USArozměr: 7 x 4 cm

California Scents vůně do auta Newport New Car - nové auto
119 Kč
* Uváděná cena platí pro 17.06.2024
California Scents vůně do auta Newport New Car - nové auto
119 Kč
* Uváděná cena platí pro 17.06.2024

Chcete, aby vaše auto zase vonělo novotou? Tahle vůně je to pravé! Svěží, čistá a lehce kořeněná - ta nejlepší vůně pro vašeho auto. Elegantní a noblesní vůně. Originální osvěžovač vzduchu s pevnou náplní v praktické malé plechovce. Vůně překryje jakýkoliv zápach a provoní interiér. Intenzitu vůně si můžete nastavit na otočném víku. Parametry:výdrž až 60 dnůobal je vytvořen z recyklovatelného hliníkuvyrobeno v USArozměr: 7 x 4 cm

California Scents vůně do auta Wild Rose
119 Kč
* Uváděná cena platí pro 17.06.2024
California Scents vůně do auta Wild Rose
119 Kč
* Uváděná cena platí pro 17.06.2024

Originální osvěžovač vzduchu s příchutí divoké růže a pevnou náplní v praktické malé plechovce. Vůně překryje jakýkoliv zápach a provoní interiér. Intenzitu vůně si můžete nastavit na otočném víku.Parametry:výdrž až 60 dnůobal je vytvořen z recyklovatelného hliníkuvyrobeno v USArozměr: 7 x 4 cm

California Scents vůně do auta Capistrano Coconut
119 Kč
* Uváděná cena platí pro 17.06.2024
California Scents vůně do auta Capistrano Coconut
119 Kč
* Uváděná cena platí pro 17.06.2024

Decentní, ale omamná vůně lahodného kokosového mléka. Hlavní složkou vůně je sytý sladký kokos a ostrovní květy. Originální osvěžovač vzduchu s pevnou náplní v praktické malé plechovce. Vůně překryje jakýkoliv zápach a provoní interiér. Intenzitu vůně si můžete nastavit na otočném víku.Parametry:výdrž až 60 dnůobal je vytvořen z recyklovatelného hliníkuvyrobeno v USArozměr: 7 x 4 cm

Koch Chemie Heavy Quick Cut B9.01 1 l
1 434 Kč
* Uváděná cena platí pro 17.06.2024
Koch Chemie Heavy Quick Cut B9.01 1 l
1 434 Kč
* Uváděná cena platí pro 17.06.2024

Popis přípravku: Inovativní leštící pasta pro strojní leštění, která snadně a rychle odstraní mlhu z laku a broušení od zrnitosti 1 200 a vyšší. Speciální složení přípravku Heavy Quick Cut B9.01 zaručuje snadné zpracování na čerstvě lakovaných plochách bez rozstřiku a tvorby prachu. HeavyQuick Cut B9.01 se hodí pro všechny typy laků.Stupeň brusu: 9Stupeň lesku: 5,5Oblasti použití : Opravné laky, originální lakyDoporučené použití : Heavy Quick Cut B9.01 zpracujte pomocí leštičky a lešticího kotouče pohybem do kříže. Abrazivní leštící pastu používejte při středních otáčkách a středním tlaku. _________________________________________________________________________________________________________________________________Směs neobsahuje žádnou látku, která má nepříznivý vliv na činnost endokrinního systému. (menší než 0,1%) EAN: 4260188691063

Sixtol Sada nářadí SIXTOL HOME 350
1 799 Kč
* Uváděná cena platí pro 17.06.2024
Sixtol Sada nářadí SIXTOL HOME 350
1 799 Kč
* Uváděná cena platí pro 17.06.2024

Univerzální domácí sada nářadí s 350 díly pro všechny opravné práce doma, v dílně nebo na zahradě. S touto sadou budete mít vždy všechno potřebné nářadí na jednom místě v odolném plastovém kufru. V sadě naleznete dvě ráčny se sadou hlavic, sadu šroubováků, různé typy kleští, sadu vrtáků do dřeva i do betonu, kladivo, metr, ostrý ulamovací nůž s vyměnitelnými břity, širokou škálu bitů i klíče na povolení svíčky. Sada nářadí SIXTOL HOME 350 by neměla chybět v domácí výbavě každého kutila nebo chalupáře, jelikož tuto sadu můžete díky přenosnému kufříku vzít také na cesty. Hlavní výhody:odolný kufr s kovovými přezkamiširoká výbava univerzálního nářadísada obsahuje malou i velkou ráčnunedílnou součástí jsou klíče na svíčkyv sadě naleznete vrtáky do dřeva a do betonudisponuje širokou škálou nástrčných hlavicsoučástí je sada 32 precizních bitů s hodinářským šroubovákemObsah sady:1x 1/4" ráčna (45 zubů) 1x 1/2" ráčna (45 zubů)13x 1/4" hlavice nástrčné: 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm18x 1/2" hlavice nástrčné: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm2x 1/2" klíč na svíčky: 16-21 mm2x 1/4" prodlužovací nástavec: 50-100 mm2x 1/2" prodlužovací nástavec + adaptér typ T: 250 mm1x 1/2" prodlužovací nástavec: 125 mm2x univerzální kardan: 1/4", 1/2"4x šroubovák: (-)4x100mm, (-)6,5x125mm, PH1x80mm, PH2x100mm,1x 1/4" posuvná trhací T-rukojeť1x nastavitelný klíč: 0-22 mm x 200 mm (délka)1x 1/4" adaptér na bity1x 1/2" adaptér na bity7x imbusový klíč: 1,27-1,5-2-2,5-3-4-5 mm1x 1/4" rukojeť šroubováku1x kladivo: 300 g1x kombinované kleště 180 mm1x SIKO kleště 250 mm1x lisovací (krimpovací) kleště na konektory 220 mm5x hodinářský šroubovák: (-)2,5x50mm, (-)3x50mm, PH000x50mm, PH00x50mm, PH0x50mm32x sada precizních bitů s hodinářským šroubovákem (5/32"x L25mm): (-)1,5-2-2,5-3-4 mm; PH000-00-0-1-2; T4-5-6-8-9-10; Y2-3; Trojúhelník: 2-2,3; HEX: 1,5-2-2,5-3-3,5-4; U2,3; Hvězdicové: 0,8-1,2-2; 1 x prodlužovací nástavec 4”; 1 x adaptér na bity 4”24x bit: 8 x L30mm100x bit: L25 mm1x zkoušečka napětí1x ulamovací nůž10x náhradní břit do nože1x svinovací metr: 3 m5x vrták do dřeva5x vrták do betonu74x drobné příslušenství (hmoždinky, vrtáky, konektory)30x stahovací páskyTechnické parametry:materiál nářadí: uhlíková ocel materiál kufru: plastpočet kusů v sadě: 350rozměry kufru: 38 x 10 x 56,5 cmhmotnost: 10 kg

Sixtol Gola sada TOOL SET 94
899 Kč
* Uváděná cena platí pro 14.06.2024
Sixtol Gola sada TOOL SET 94
899 Kč
* Uváděná cena platí pro 14.06.2024

Gola sada SIXTOL s 94 díly hlavic a bitů s ráčnami v odolném plastovém kufru. Tato gola sada si najde místo v každé dílně nebo garáži. Obsahuje celou škálu nástrčných hlavic, zástrčných klíčů, bitů, dvě ráčny, univerzální šroubovací rukojeť a další.Hlavní výhody:sada obsahuje širokou škálu hlavic a bitůnářadí je uloženo v odolném plastovém kufru s kovovým zavíránímsada obsahuje malou i velkou ráčnunedílnou součástí sady jsou klíče na svíčkyObsah sady:17 ks 1/4" zástrčné klíče FD4,5.5,7.PH1,2.PZ1,2 HW3,4,5,6.T8,10,15,20,25,3015 ks bitů SL8,10,12.T40,45,50,55.PH3,4.PZ3,4 HEX8,10,12,1418 ks 1/2" nástrčné hlavice 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,27,30,32mm13 ks 1/4" nástrčné hlavice 4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13,14mm8 ks 1/4" prodloužené nástrčné hlavice 6,7,8,9,10,11,12,13mm4 ks 1/2" prodloužené nástrčné hlavice 14,15,17,19mm2 ks 1/2" prodlužovací nástavec k nástrčným hlavicím 5"&10"2 ks 1/4" prodlužovací nástavec k nástrčným hlavicím 2"&4"2 ks 1/2" nástrčný klíč na zapalovací svíčky 16mm&21mm2 ks 1/4" & 1/2" univerzální kloub2 ks 1/4" & 1/2" ráčna s rukojetí3 ks L-imbusový klíč1 ks 1/4" rukojeť šroubováku 6"1 ks 1/4" nástavec k nástrčnému klíči1 ks 1/4" posuvná trhací T-rukojeť pro nástrčkový klíč1 ks 1/2" držák na bity1 ks 1/2" nástavec trhací hlavy1 ks 1/2" adaptér na bity1 ks kufrTechnické parametry:materiál nářadí: uhlíková ocelmateriál kufru: plastpočet kusů v sadě: 94rozměry kufru: 38 x 30 x 8,5 cmjmotnost: 6 kg

Concept Držák na mobilní telefon k SC4500 a SC4010
349 Kč
* Uváděná cena platí pro 17.06.2024
Concept Držák na mobilní telefon k SC4500 a SC4010
349 Kč
* Uváděná cena platí pro 17.06.2024

Držák na mobilní telefon Concept je praktickým pomocníkem pro elektrokoloběžky SC2500, SC4000, SC4010, SC4500 a SC7000. Držák se přizpůsobí velikosti vašeho telefonu a můžete si u něj také jednoduše nastavit polohu. Držák snadno nainstalujete na řídítka vaší koloběžky.  ¨Vlastnosti:můžete si nastavit polohusnadno se instaluje